Mariusz Kubacki

Studiował Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom uzyskał w 1986r. Najważniejsze nagrody: 1990r. – „Bielska Jesień” w Bielsku Białej, 2003r. – „Praca Roku” – Katowice.