Józef Hołard

Józef Hołard
Urodził się w 1957 r. w Oświęcimiu, zmarł 19 stycznia 2015 w Cieszynie. Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 1983 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tomasza Jury.
Od 1986 r. pracował w Instytucie Sztuki UŚ w Cieszynie na stanowisku adiunkta II st. Jest autorem szeregu wystaw indywidualnych w Bielsku Białej, Warszawie, Krakowie, Cieszynie, Zakopanem, Opolu, Tychach oraz w Niemczech, Austrii i Belgii. Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych w Holandii, Szwajcarii,Chorwacji oraz w Warszawie, Szczecinie, Bielsku Białej. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień.