Ernest Zawada

Ernest Zawada

urodził się w 1971 roku w Cieszynie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej.
W latach 1991-1995 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 1995 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego.
Pierwszą autorską wystawę
artysty zorganizowała w Bielsku-Białej Galeria “Wzgórze”
Franciszka Kukioły w styczniu 1996.
Swoje prace prezentował na trzynastu wystawach indywidualnych oraz trzydziestu dwu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Jest stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką warsztatową, malarstwem ściennym i instalacją.
Jest autorem happeningów, m. in.: “Drabina do nieba”, “Eurokoronka”, “W poszukiwaniu innej przestrzeni”, “Buty”.
Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, m. in.: w Galerii Franciszka Kukioły “KUKIOŁA GALLERY” w BIELSKU-BIAŁEJ, w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Sztuki w Acco (Izrael) oraz Watykanie. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.