Antoni Liszka

Antoni Liszka
Pracował zawodowo w powiecie bielskim i w Bielsku Białej w Liceum Ogólnok., W KLUBIE NAUCZYCIELA, Studium Nauczycielskim i w Kolegium Nauczycielskim w BIELSKU BIAŁEJ.

Pełnił też funkcję nauczyciela metodyka plastyki byłego woj. Bielskiego. Ukończył Uniwersytet Śląski, wyższe studia pedagog. z plastyki oraz Studium Struktur Wizualnych przy

ASP w Warszawie w pracowni Jacka Dyrzyńskiego. W 1964 r. był współtwórcą Nauczycielskiego Klubu Plastyków przy Zarządzie Oddziału ZNP i jego długoletnim prezesem.

Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarele i grafikę komputerową. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.
Do szczególnych osiągnięć zalicza wykonanie przeszło 100 akwarel swojego miasta Bielska Białej ,które wystawił w” Galerii Wzgórze” Franciszka Kukioły.
W akwareli utrwalił też Kraków, Wieliczkę Kazimierz Dolny, Zamość, Lewin Brzeski, Wrocław, Zieloną Górę, Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, oraz Paryż, Wiedeń, Mödling.
Prawie wszystkie prace maluje w plenerze, gdyż ten sposób twórczości odpowiada mu najbardziej. Miejsce i czas pracy dobiera bardzo starannie, by barwa, kontrast i światło cieszyły swymi walorami.
Liczne akwarele znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.