13sierpnia godzina  18.00 otwarcie wystawy malarstwa Marii Macięga wystawa czynna do31 sierpnia

Maria Macięga  

http://www.mariamaciega.netgaleria.eu       

ukończyła  PLSP Bielsko –Biała , Instytut Sztuki w Krakowie; miłośniczka sztuki, malarstwa i teatru ; członek ZPAMiG. 

Ceni swoją autonomię w malarstwie..; Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych ;

licznie zbiorowych, międzynarodowych m.in. Chelsea Galery Manhattan’ Nowy York .